Articole (Pagina 5)

Articole (Pagina 5)

Promisiunile lui Dumnezeu

Dragi frați, „pe pământul în care acum este necaz”, Domnul nostru Isus Cristos ne aduce o lumină de speranță prin cuvintele: „Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mână Mea” (Ioan 10:28). Haideți să ne încredem în Cel ce este învierea și viața, în Domnul nostru Cel viu în vecii vecilor. Adi Agheniței

Promisiunile lui Dumnezeu

În tot acest zbucium mi-am găsit odihna în Cuvântul lui Dumnezeu. Acest Cuvânt mi-a înviorat sufletul și chiar trupul. Acest Cuvânt este însuși suportul rugăciunilor noastre. Doresc ca în aceasta zi să vă transmit multă sănătate și să vă îmbărbătez inimile cu Ieremia 31:3: „Domnul mi Se arată de departe: «Te iubesc cu o iubire veşnică, de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!»” și cu Isaia 66:13 „Cum mângâie pe cineva mama sa, aşa vă voi mângâia Eu; da, veţi fi…

Promisiunile lui Dumnezeu

Promisiunea Domnului Isus pentru noi astăzi este scrisă în Matei 28:20 „… Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin” Să nu deznădăjduim! El este cu noi și astăzi! Adi Agheniței

Promisiunile lui Dumnezeu

Dumnezeu vrea să ne asigure încă o dată că El veghează asupra noastră. În Iosua 1:9 citim promisiunea Lui pentru astăzi: „Nu ți-am dat Eu porunca aceasta: Întărește-te și imbarbateaza-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face”. Fie ca prezența Lui să fie binecuvântarea și mângâierea noastră. Adi Agheniței

Promisiunile lui Dumnezeu

Iată o promisiune făcută de Însuși Dumnezeu pentru noi, copiii Lui: „Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui,… El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere… Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: Iată Eu fac toate lucrurile…

Promisiunile lui Dumnezeu

Copiii lui Dumnezeu au parte de o promisiune care nu poate fi zdruncinată de niciun necaz, iar aceasta este promisiunea închinării. Indiferent ce se va întâmpla, noi vom sta în prezența lui Dumnezeu și Îl vom slăvi. Psalmul 43:5 spune: „Pentru ce te mâhnești suflete și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu căci iarăși Îl voi lăuda…”. Fie ca această promisiune să ne dea mângâiere pentru sufletele noastre! Adi Agheniței

Promisiunile lui Dumnezeu

Într-o lume stăpânită de boală și neputință, cuvântul Domnului are o încurajare pentru noi: „Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului… El dă tărie celui obosit, și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred în Domnul își îndoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc” (Isaia 40:28-31). Nu uita: „El nu va îngădui să ți se…

Promisiunile lui Dumnezeu

Conștienți că Dumnezeul nostru este la fel de bun chiar și când bântuie molima, să nu uităm că „Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și indurările Lui nu sunt la capăt, ci se îndoiesc în fiecare dimineață și credinciosia Lui este atât de mare.” (Plângeri 3:22-23) Să rămânem tari, neclintiți, credincioși lui Dumnezeu care nu va zăbovi să-și arate și azi bunătatea! Adi Agheniței

Promisiunile lui Dumnezeu

Din tezaurul făgăduințelor lui Dumnezeu, cele „nespus de mari si scumpe” vom alege pentru azi una care, pe cât e de frumoasa, pe atat e de dificil de acceptat in momentele grele: „De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.” (Romani 8:28) Să facem din aceste cuvinte ale apostolului Pavel prilej de întărire a credinței noastre în vremea de acum! Și,…

Promisiunile lui Dumnezeu

Între făgăduințele Domnului, cele „nespus de mari și scumpe”, este una rostită într-un moment de maxim tumult pentru ucenici: seara dinaintea răstignirii Domnului lor. Vă supun atenției această promisiune divină, pe care să o folosim ca o ancoră în furtunile din prezent: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o da lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” (Ioan 14.27) Fiți neclintiți în El! Cătălin Miron

Promisiunile lui Dumnezeu

Pentru azi vă propun, spre meditație, următoarea făgăduință: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.” Fie ca aceste gânduri să ne întarească în omul duhovnicesc! Cătălin Miron