Articole etichetate ca 'Cătălin Miron'

Articole etichetate ca 'Cătălin Miron'

Promisiunile lui Dumnezeu

„Adevărat, adevărat vă spun că, dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă.” (Ioan 12:24)

Promisiunile lui Dumnezeu

„Te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni, cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu.” (Psalmul 68:18)

Promisiunile lui Dumnezeu

„Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze…” (Fapte 3.26).

Promisiunile lui Dumnezeu

„Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru, Isus Hristos, să fie cu voi! Amin.” (Romani 16.20)

Promisiunile lui Dumnezeu

„Căci toiagul de cârmuire al răutății nu va rămâne pe moștenirea celor neprihăniți…” (Ps 125:3). 

Promisiunile lui Dumnezeu

„… așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos” (Tit 2.13).

Promisiunile lui Dumnezeu

„…aș vrea să locuiesc toată viața mea în Casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de Templul Lui.” (Ps. 27.4)

Promisiunile lui Dumnezeu

„Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.” (Ioan 8:12)