Posts from martie 2020

Posts from martie 2020

Promisiunile lui Dumnezeu

Într-o lume stăpânită de boală și neputință, cuvântul Domnului are o încurajare pentru noi: „Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului… El dă tărie celui obosit, și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred în Domnul își îndoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc” (Isaia 40:28-31). Nu uita: „El nu va îngădui să ți se…

Promisiunile lui Dumnezeu

Conștienți că Dumnezeul nostru este la fel de bun chiar și când bântuie molima, să nu uităm că „Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și indurările Lui nu sunt la capăt, ci se îndoiesc în fiecare dimineață și credinciosia Lui este atât de mare.” (Plângeri 3:22-23) Să rămânem tari, neclintiți, credincioși lui Dumnezeu care nu va zăbovi să-și arate și azi bunătatea! Adi Agheniței

Promisiunile lui Dumnezeu

Din tezaurul făgăduințelor lui Dumnezeu, cele „nespus de mari si scumpe” vom alege pentru azi una care, pe cât e de frumoasa, pe atat e de dificil de acceptat in momentele grele: „De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.” (Romani 8:28) Să facem din aceste cuvinte ale apostolului Pavel prilej de întărire a credinței noastre în vremea de acum! Și,…

Promisiunile lui Dumnezeu

Între făgăduințele Domnului, cele „nespus de mari și scumpe”, este una rostită într-un moment de maxim tumult pentru ucenici: seara dinaintea răstignirii Domnului lor. Vă supun atenției această promisiune divină, pe care să o folosim ca o ancoră în furtunile din prezent: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o da lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” (Ioan 14.27) Fiți neclintiți în El! Cătălin Miron

Promisiunile lui Dumnezeu

Pentru azi vă propun, spre meditație, următoarea făgăduință: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.” Fie ca aceste gânduri să ne întarească în omul duhovnicesc! Cătălin Miron

Promisiunile lui Dumnezeu

În contextul situațiilor prin care trec țara și orașul nostru și chiar o parte dintre cei dragi ai noștri, la inițiativa unor frați din biserică, am considerat oportun să ne întărim în fiecare zi, în omul dinăuntru, cu făgăduințele Domnului, cele nespus de mari și scumpe. Astfel, pentru azi, vă încurajez să medităm la Evrei 13.5b: „… căci El Însuși zis: «Nicidecum n-am sa te las, cu nici un chip nu te voi părăsi»”. Să avem parte de har și…