Păstorire

Păstorire

coordonator: CĂTĂLIN MIRON

Credincioșii care alcătuiesc Biserica Betel au fost răscumpărați din păcat cu sângele Domnului Isus, asemenea tuturor creștinilor din întreaga lume și sunt atât de prețioși în ochii lui Dumnezeu încât Duhul Sfânt Însuși Se implică în creșterea lor spirituală.

O modalitate importantă prin care Duhul Sfânt lucrează în cei care sunt ai Lui este păstorirea efectuată în cadrul comunității.

Slujirea pastorală este lucrarea prin care adevărul biblic este aplicat credincioșilor prin hrănire, consiliere, încurajare, mustrare, empatizare, etc., sub directa îndrumare a Duhului, prin oameni mandatați de El, pentru ca, în urma trăirii acestui adevăr, credincioșii să ajungă în siguranță în prezența lui Dumnezeu.

Prin grija lui Dumnezeu, Biserica Betel are astfel de oameni echipați să ajute la dezvoltarea spirituală a altora.

În cazul în care ai anumite nevoi spirituale și dorești ajutor în procesul creșterii duhovnicești, te invităm să apelezi cu încredere!