Articole etichetate ca 'Adi Agheniței'

Articole etichetate ca 'Adi Agheniței'

Promisiunile lui Dumnezeu

„Bucurați-vă ceruri! Veselește-te pământule! Izbucniți în strigăte de bucurie, munților! Căci Domnul mângâie pe poporul Său și are milă de nenorociții Lui” (Isaia 49:13).

Promisiunile lui Dumnezeu

„Domnul s-a uitat la el si i-a zis: «Du-te cu această putere pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian; oare nu te trimit Eu?»” (Jud. 6:14).

Promisiunile lui Dumnezeu

„Vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul Omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului” (Mat. 26:64). În mijlocul disprețului, acolo unde prigonitorii L-au umilit și înjosit, Domnul nostru Isus Cristos rostește această promisiune pentru noi. Cineva zicea: „Crucea Ta nu a pătat strălucirea cununii Tale, de aceea fă-mă să uit necazurile de acum pentru a ma gândi la starea viitoare. În curând voi fi cu Tine pentru a-Ți privi gloria”. Amin! Adi…

Promisiunile lui Dumnezeu

Iată un cuvânt de incurajare spus de Domnul nostru Isus Cristos în Săptămâna Mare: „V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea” (Ioan 16:33). Cel ce ne-a promis ca va fi cu noi în încercare, Cel ce a murit în locul nostru, Cel ce a învins moartea și este viu în vecii vecilor, iti garantateaza biruință peste încercarea prin care treci! Lucrul acesta ar trebui sa ne…

Promisiunile lui Dumnezeu

Dragi frați, „pe pământul în care acum este necaz”, Domnul nostru Isus Cristos ne aduce o lumină de speranță prin cuvintele: „Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mână Mea” (Ioan 10:28). Haideți să ne încredem în Cel ce este învierea și viața, în Domnul nostru Cel viu în vecii vecilor. Adi Agheniței

Promisiunile lui Dumnezeu

Promisiunea Domnului Isus pentru noi astăzi este scrisă în Matei 28:20 „… Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin” Să nu deznădăjduim! El este cu noi și astăzi! Adi Agheniței

Promisiunile lui Dumnezeu

Dumnezeu vrea să ne asigure încă o dată că El veghează asupra noastră. În Iosua 1:9 citim promisiunea Lui pentru astăzi: „Nu ți-am dat Eu porunca aceasta: Întărește-te și imbarbateaza-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face”. Fie ca prezența Lui să fie binecuvântarea și mângâierea noastră. Adi Agheniței

Promisiunile lui Dumnezeu

Iată o promisiune făcută de Însuși Dumnezeu pentru noi, copiii Lui: „Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui,… El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere… Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: Iată Eu fac toate lucrurile…

Promisiunile lui Dumnezeu

Copiii lui Dumnezeu au parte de o promisiune care nu poate fi zdruncinată de niciun necaz, iar aceasta este promisiunea închinării. Indiferent ce se va întâmpla, noi vom sta în prezența lui Dumnezeu și Îl vom slăvi. Psalmul 43:5 spune: „Pentru ce te mâhnești suflete și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu căci iarăși Îl voi lăuda…”. Fie ca această promisiune să ne dea mângâiere pentru sufletele noastre! Adi Agheniței

Promisiunile lui Dumnezeu

Într-o lume stăpânită de boală și neputință, cuvântul Domnului are o încurajare pentru noi: „Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului… El dă tărie celui obosit, și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred în Domnul își îndoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc” (Isaia 40:28-31). Nu uita: „El nu va îngădui să ți se…

Promisiunile lui Dumnezeu

Conștienți că Dumnezeul nostru este la fel de bun chiar și când bântuie molima, să nu uităm că „Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și indurările Lui nu sunt la capăt, ci se îndoiesc în fiecare dimineață și credinciosia Lui este atât de mare.” (Plângeri 3:22-23) Să rămânem tari, neclintiți, credincioși lui Dumnezeu care nu va zăbovi să-și arate și azi bunătatea! Adi Agheniței