Posts from aprilie 2020 (Pagina 3)

Posts from aprilie 2020 (Pagina 3)

Promisiunile lui Dumnezeu

Promisiunea Domnului Isus pentru noi astăzi este scrisă în Matei 28:20 „… Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin” Să nu deznădăjduim! El este cu noi și astăzi! Adi Agheniței

Promisiunile lui Dumnezeu

Dumnezeu vrea să ne asigure încă o dată că El veghează asupra noastră. În Iosua 1:9 citim promisiunea Lui pentru astăzi: „Nu ți-am dat Eu porunca aceasta: Întărește-te și imbarbateaza-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face”. Fie ca prezența Lui să fie binecuvântarea și mângâierea noastră. Adi Agheniței

Promisiunile lui Dumnezeu

Iată o promisiune făcută de Însuși Dumnezeu pentru noi, copiii Lui: „Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui,… El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere… Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: Iată Eu fac toate lucrurile…

Promisiunile lui Dumnezeu

Copiii lui Dumnezeu au parte de o promisiune care nu poate fi zdruncinată de niciun necaz, iar aceasta este promisiunea închinării. Indiferent ce se va întâmpla, noi vom sta în prezența lui Dumnezeu și Îl vom slăvi. Psalmul 43:5 spune: „Pentru ce te mâhnești suflete și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu căci iarăși Îl voi lăuda…”. Fie ca această promisiune să ne dea mângâiere pentru sufletele noastre! Adi Agheniței