Promisiunile lui Dumnezeu

Promisiunile lui Dumnezeu

„Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze…” (Fapte 3.26).

Există multe moduri în care ne binecuvântează Dumnezeu, unele dintre ele încă neidentificate de cei mai mulți dintre noi. Doar ziua veșniciei va pune în lumină multitudinea de situații în care Tatăl nostru Și-a deschis mâna în dreptul vieților noastre.

Cuvintele versetului citat, parte a unui mesaj rostit de către apostolul Petru în urma vindecării ologului de la poarta Templului, ne spun că cea mai mare binecuvântare de care poate să aibă parte un om este aceea de a fi pus în relație cu Domnul Isus! Când cerul vrea să binecuvânteze pe cineva, îi oferă pe Cel care este desfătarea universului: pe Preaiubitul Fiu al Tatălui!

El, care este bucuria Tatălui, plinătatea dumnezeirii și adoratul îngerilor, poate împlini în mod desăvârșit ființa fiecăruia dintre noi!

Ce mare har ni s-a făcut! Cât de privilegiați suntem! Domnul a venit să locuiască în noi, prin Duhul și, avându-L pe El, avem tot în ce privește viața și evlavia!

Răspunzând acestei uriașe binecuvântări, nu ne rămâne altceva de făcut decât să ne bucurăm de El și să trăim pentru El!

Fiți recunoscători!

Cătălin Miron

0 comentarii

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *