Informații pentru vizitatori

Ne vizitați pentru prima dată? Atunci este bine să facem prezentările…

Suntem Biserica Creștină după Evanghelie ”Betel” din Suceava și ne găsiți la adresa din str. Căpitan Grigore Andrei, nr. 2, cartierul Burdujeni.

Cât despre crezul nostru? Este o bucurie pentru noi să împărtășim cu dumneavoastră convingerile care ne-au schimbat viețile!

Credem:

Că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, care a fost scris de oameni călăuziți de Duhul Sfânt. Ea este adevărată, fără greşeală în forma originală, de aceea este demnă de toată încrederea fiind autoritatea spirituală supremă în toate domeniile vieții.

Că este un singur Dumnezeu, Veșnic, Viu, Adevărat, Spirit Infinit, Personal și Suveran, Creatorul, Susținătorul și Stăpânul universului, care ființează în trei Persoane distincte dar de aceeași esență: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Că omul a fost creat de Dumnezeu nemijlocit și de la început după chipul și după asemănarea Sa. El a fost creat un suflet viu, fără păcat, cu rațiune, sentiment, voință și responsabil înaintea lui Dumnezeu.

Că orice abatere de la voia lui Dumnezeu prezentată în Scriptură este păcat. Toți oamenii sunt păcătoși, iar plata pentru păcat este moartea.

Că noi, oamenii suntem incapabili de a ne elibera de puterea și consecințele păcatului. Singura noastră șansă este credința în jertfa Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a purtat păcatul lumii întregi pe crucea din Golgota. În urma acestui act de credință în Hristos și a pocăinței față de Dumnezeu primim mântuirea – salvarea de judecata lui Dumnezeu pentru păcat și eliberarea de păcat.

Că fiecare credincios este sfințit (pus deoparte) pentru Dumnezeu, în urma îndreptățirii în Hristos. În felul acesta credinciosul este declarat sfânt și văzut ca fiind sfânt. Duhul Sfânt lucrează sfințirea progresivă prin care credinciosul este adus, prin ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu, într-o stare după voia lui Dumnezeu.

Că toți cei care cred în Domnul Isus Hristos și Îl acceptă ca Mântuitor și Domn al lor personal formează Biserica. Aceasta este un organism spiritual unic, creat de Dumnezeu din toți răscumpărații Săi, care se adună în biserici locale și care practică botezul nou-testamentar și Masa Domnului.

Că Domnul Isus va reveni în curând și fiecare om va da socoteală de faptele sale înaintea Lui. Destinul veșnic al omului înseamnă rai sau iad. După judecată va urma o nouă creație desăvârșită și incoruptibilă, în care Dumnezeu va fi Suveran.

Pentru mai multe informații despre crezul nostru vă rugăm să accesați acest link.

Așadar, sperăm că v-am stârnit interesul pentru a fi cu noi și pentru a ne închina împreună!
Așteptăm să vă vedem cât mai curând la serviciile bisericii noastre!